#

Stand van zaken veranderaanpak keuzedelen

Eind 2019 presenteerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief aan de Tweede Kamer voor de versoepeling van de regels rond keuzedelen in het mbo. De maatregelen uit de veranderaanpak zou de eigenaarschap van keuzedelen vergroten bij mbo-scholen en daarmee de verbinding van mbo-scholen met het bedrijfsleven versterken. Wat is nu de stand van zaken rondom de veranderaanpak?

De tien belangrijkste punten

Sommige veranderingen, zoals het loslaten van de strenge regelgeving rond keuzedelen en kwalificaties, vragen om een wetswijziging. Deze wetswijziging zou betekenen dat mbo-scholen straks zelf kunnen bepalen welke keuzedelen ze bij welke opleiding aanbieden. Bij andere maatregelen, als de examinering van keuzedelen, gaat het om meer duidelijkheid over de regelgeving.

mbo brigadeMomenteel wordt er door het ministerie van OCW in samenwerking met de MBO Brigade (opgericht in 2019) hard gewerkt aan de implementatie ervan. Op basis van de voorstellen en een brigade-broedplaats, dat in januari 2020 heeft plaatsgevonden, zijn diverse knelpunten aangepakt. Hieronder volgen de tien belangrijkste punten.

1. Geen koppeling meer
Vanaf 1 augustus 2020 wordt alvast geen koppeling meer vastgesteld voor nieuwe keuzedelen. Daarmee loopt de minister vooruit op de wetswijziging waarmee straks ook voor bestaande keuzedelen geen koppelingen meer gelden. Scholen zijn straks vrij om zelf te kiezen welk keuzedeel zij bij welke opleiding willen aanbieden. Om ongewenste overlap te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een overlapchecker ontwikkelt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

2. Vrijstellingen
Studenten die straks doorstromen binnen het mbo kunnen vaker een beroep doen op vrijstellingen op al behaalde keuzedelen. Zo wordt voorkomen dat studenten bij doorstroom onnodige vertraging oplopen. De hoop is dat deze nieuwe regelgeving kan gelden vanaf studiejaar 2021‐2022.

3. Examinering
Scholen pakken de examinering van keuzedelen vaak groter aan dan nodig, met een mix van diverse examenvormen. Dit is echter niet verplicht. De school mag ook kiezen voor een lichtere vorm van examinering, bijvoorbeeld door representatief examineren of via portfolio. Examenleveranciers wordt gevraagd met uitvoerbare exameninstrumenten te komen.

4. Studiebelastinguren
Bij de ontwikkeling van keuzedelen wordt aangegeven hoeveel studiebelastinguren een keuzedeel gemiddeld vraagt. Dit is echter niet in beton gegoten: de ene student zal meer uren nodig hebben voor het keuzedeel dan de andere.

5. Vierjarige opleidingen
Bij vierjarige opleidingen wordt de keuzedeelverplichting – die nu nog op 960 staat ‐ teruggebracht naar 720 studiebelastinguren. Alle niveau 4‐opleidingen ‐ dus ook de driejarige opleidingen die vier jaar mogen duren ‐ hebben dan een gelijke keuzedelenverplichting. Via een aanpassing van het Examen‐ en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is dit te regelen. Naar verwachting gaat de nieuwe regelgeving gelden vanaf studiejaar 2021‐2022.

6. Persoonlijke vorming en keuzedelen
Scholen hebben de mogelijkheid om een keuzedeel te vervangen door een onderdeel ‘persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming’. Een mbo-school heeft de vrijheid om dit op de ene locatie wel en op de andere niet te doen. Dit hoeven zij niet voor het gehele Crebo ( Centraal Register Beroepsopleidingen) te doen.

7. Zelf keuzedelen ontwikkelen
Het huidige proces om tot een keuzedeel te komen ervaren scholen soms als bureaucratisch. Om dat proces te versimpelen, leggen scholen voortaan voorstellen voor keuzedelen niet meer voor aan de SBB‐sectorkamer. Als zij een keuzedeel ontwikkeld hebben, biedt SBB dit – met een advies van de Toetsingskamer ‐ de minister ter vaststelling aan.

8. Bijspijkerkeuzedelen
De minister wil op niveau 2 – net als bij de Entreeopleiding – remediërende keuzedelen mogelijk maken. Keuzedelen worden dan ingezet om studenten met achterstanden bij te spijkeren. Sommige scholen zouden graag remediërende keuzedelen ook inzetten op niveau 3 en 4. Vooralsnog is echter de opvatting dat op niveau 3 en 4 andere oplossingen moeten komen om achterstanden weg te werken.

9. Regeldruk
Door de geplande afschaffing van de Onderwijsovereenkomst – vanaf schooljaar 2022‐ 2023, wetgeving is in voorbereiding – zullen scholen de keuzedelen niet meer hoeven toe te voegen aan de overeenkomst. Dit scheelt flink in de administratieve lasten rond keuzedelen. Ook bekijkt het ministerie op welke andere manieren de regeldruk kan verminderen.

10. Onmisbare keuzedelen
Door ontwikkelingen in het beroep kunnen sommige keuzedelen zo essentieel worden, dat ze onderdeel zouden moeten uitmaken van het reguliere onderwijsprogramma. Hierdoor kan een keuzedeel verplichte kost worden. Als dit gebeurt moet dit leiden tot een aanpassing van het kwalificatiedossier. Scholen die dit soort ontwikkelingen signaleren, kunnen dit melden bij de sectorkamer die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Bron: MBObrigade


Keuzedeel Digitale Vaardigheden

KDDV logoBij bijna alle beroepen zijn digitale vaardigheden belangrijk. In het keuzedeel Digitale Vaardigheden leert een student:

  • de kennis en overzicht van devices, software en systemen;
  • effectief (digitaal) te werken en te communiceren;
  • een efficiënte werkwijze te bepalen met behulp van ICT;
  • ICT effectief in te zetten.

Vraag hier nu tijdelijk kosteloos licenties aan om onderwijs op afstand aan te bieden. Dit kan voor zowel Digitale Vaardigheden Basis als voor Digitale Vaardigheden Gevorderd.

GPS logo TaalNaast een complete methode voor Nederlands, Engels en Duits biedt GPS ook keuzedelen NL, EN en DU aan. Meer informatie over deze keuzedelen? Klik hier voor meer informatie.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.