#

Digitale bekwaamheid docenten

Met het toenemen van de aandacht voor digitale geletterdheid voor leerlingen en het online onderwijs, zijn er steeds meer signalen dat onder docenten de behoefte groeit om zelf digitaal geletterd(er) te worden. De inzet van digitale geletterdheid vraagt tenslotte om specifieke digitale bekwaamheden en het erkennen van het belang daarvan. Om de digitale bekwaamheid van docenten bij te spijkeren biedt DIGIT-updater de uitkomst.

Bekwaamheid digitale basisvaardigheden

Kennisnet stelt dat iedere docent in het bezit dient te zijn van de volgende basisvaardigheden (domeinen) op het gebied van digitale geletterdheid:

  • ICT basisvaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational thinking

Alleen met voldoende kennis van deze vaardigheden kan een docent leerlingen echt verder helpen bij het aanleren van digitale geletterdheid. Of het nu als apart vak wordt aangeboden of geïntegreerd in bestaande vakken. Onderzoek toont aan dat leerlingen digitale vaardigheden niet vanzelf ontwikkelen. Er zijn namelijk grote verschillen in niveau digitale geletterdheid tussen leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau.

Docenten die voldoende digitaal geletterd zijn, spelen een grote rol in het overbruggen van deze kloof.

Professionalisering in het onderwijs

Ondersteuning voor de professionalisering van docenten is een noodzakelijke wens in het onderwijs. Als onderdeel van professionalisering is het van belang dat individuele docenten maar ook docententeams de mogelijkheid krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Samenwerken maakt elkaar namelijk sterker en beter.

DIGIT-Updater logoDe methode DIGIT-updater is speciaal ontwikkeld voor docenten in het vo (en po) om hen te ondersteunen in hun dagelijks werk. Wat je leert, kun je direct toepassen in de praktijk.

Daarnaast vormt de methode een uitstekende voorbereiding op het lesgeven met DIGIT-vo (en DIGIT-po) voor digitale geletterdheid. DIGIT-updater kan flexibel worden ingezet voor zelfstudie of door middel van blended learning en is volledig online toegankelijk.

Methodeverantwoording

Het rapport ‘Digitale Geletterdheid’ van SLO en het voorstel voor digitale geletterdheid van Curriculum.nu vormen het uitgangspunt voor de methode DIGIT-updater. Daarnaast is het onderdeel ‘Online lesgeven’ aan de vier basisvaardigheden toegevoegd. Lees meer hierover in onze methodeverantwoording.

SLO cirkel digitale geletterdheid

Tijdsbesteding

Een docent heeft de keuze om alle vijf domeinen te doorlopen of om te kiezen voor de onderdelen waarin hij of zij zich meer wil bekwamen. Je kunt de domeinen in eigen tempo worden afwerken. De duur hiervan hangt af van de tijd dat de docent hiervoor beschikbaar stelt. Elk domein bestaat uit meerdere sub-domeinen, welke gemiddeld binnen een dagdeel kunnen worden afgewerkt.

De scholingsbehoefte kan ook worden bepaald met een 0-meting.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.