#

In gesprek met Jacqueline over digitale geletterdheid en Mediawijsheid

We gaan ditmaal in gesprek met Jacqueline Martens, docent Informatiekunde en Ict- coördinator aan CSG De Lage Waard in Papendrecht. Eenmaal binnen merken we op dat de school een frisse moderne look and feel heeft met hier en daar wat karakteristieken van vroeger. Jacqueline wacht ons al op en neemt ons mee naar een klaslokaal waar zij ons wat van haar werk, Digitale geletterdheid en Mediawijsheid, laat zien. 

Van passie naar beroep

15 Jaar geleden werkte Jacqueline als zelfstandige. Ze gaf trainingen bij bedrijven op het gebied van digitale vaardigheden, waar ze onder andere gebruik maakte van Type Basic van Instruct. “De typecursus leerde ik in mijn vrije tijd mijn kinderen aan. Mijn oudste was dyslectisch en kunnen typen bleek een groot voordeel voor haar te zijn. Kort daarna kreeg ik aanvragen van ouders die dit ook wilden voor hun kinderen. Zo ben ik ernaast typecursussen gaan geven.”

Op die manier is Jacqueline in het onderwijs gerold  waar ze nog steeds met veel plezier werkt.

Digitale geletterdheid en Mediawijsheid voor brugklassers

Tegenwoordig  geeft Jacqueline het vak Informatiekunde en sinds twee jaar ook Mediawijsheid aan brugklassers als extra toevoeging. “Twee jaar terug was er geen noodzaak om hier een apart vak van te maken. Dus werd het gekoppeld aan de mentoruren. Af en toe een uurtje.”

Inmiddels krijgen de brugklassers 1 uur per week Informatiekunde en 1 uur per week tot de herfstvakantie les in Mediawijsheid, maar ook tweedejaars beginnen hun interesse te tonen. Jacqueline hoopt dit dan ook uit te kunnen breiden naar de 2e jaars in de nabije toekomst.

De rode draad

Jacqueline vertelt enthousiast over het lesmateriaal dat ze zelf heeft ontwikkeld voor Mediawijsheid. Het bevat 5 presentaties waarin materiaal van Instruct is verwerkt en actueel nieuws vanuit online bronnen.

Digitale geletterdheid en mediawasheid csg de lage waardDe rode draad die ze haar leerlingen meegeeft is: “Denk na! Denk kritisch na over waarom je iets doet, wanneer en over eventuele gevolgen ervan. Denk na vooraf, tijdens en achteraf”.

  • Online gedrag
  • Online pesten
  • Nepnieuws
  • Verslaving
  • Sexting

Een les Mediawijsheid heeft altijd een vaste structuur. De les begint klassikaal met een thema. Vervolgens wordt er een presentatie met video’s getoond waarna hetgeen ze gezien hebben ontleed en besproken. Tijdens de presentatie wordt er regelmatig verwezen naar lesmateriaal van DIGIT-vo.

Eyeopener

De praktijk leert dat leerlingen onvoldoende digitaal geletterd zijn. Ondanks de mobieltjes, apps en toegang tot het internet ontbreekt het ze aan essentiële kennis wat betreft verantwoord gebruik, veiligheid en regelgeving. Ook collega’s die op social media zitten, ontbreekt het soms aan digitale kennis en vaardigheden, merkt Jacqueline op. 

Een eigen device

Op De Lage Waard zijn ze 5 jaar geleden begonnen met de implementatie van het werken op een laptop. Inmiddels werken alle leerlingen op de school met een eigen device. Daar heeft Jacqueline samen met een team hard voor gestreden. Sinds dit schooljaar moet de onderbouw verplicht een device kiezen dat geadviseerd wordt vanuit de school; Acer of Dell. Ondanks dat de leerlingen meegaan met de moderne tijd, worden de devices nog niet altijd gedurende de gehele les gebruikt.

De toekomst voor De Lage Waard

Een vaste plek voor digitale geletterdheid op het lesrooster vereist een gedegen aanpak. Jacqueline heeft een vakplan opgesteld en gebruikte daarbij het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet. “Digitale geletterdheid aanleren lukt niet met maar 1 lesuur per week. Leerlingen hebben meer uur nodig. Ook hoop ik dat digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in meerdere vakken, bijvoorbeeld Excel bij Wiskunde.” Ze hoopt dit plan snel werkelijkheid te kunnen maken en zowel management als de docenten mee te krijgen die hiervoor openstaan. 

Wat voor advies geef je docenten die interesse tonen in digitale geletterdheid?

“Implementeer digitale geletterdheid gelijktijdig bij alle klassen. Pas de inhoud van de lessen aan per klas/niveau. Je zult merken dat iedere klas/niveau er anders mee omgaat.”


Meer over DIGIT-vo

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT-vo maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT-vo aan op de komende curriculum-wijziging, waarin digitale geletterdheid als nieuw leergebied wordt toegevoegd. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos een proeflicentie aan.


Eerder verschenen in deze reeks:

Wil je ook in de rubriek ‘In gesprek met…‘? Stuur een mail naar [email protected] o.v.v. In gesprek met en we komen bij je langs voor een interview.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.