#

Genomineerden 3i Award 2023

De 3i Award gaat jaarlijks naar het beste profielwerkstuk van havo- of vwo leerlingen met een belangrijke informatica- / ICT-component. De vakjury, dit jaar bestaande uit: Paul Bergervoet, Anton Wesdorp, Henk Krikke, Jeroen de Brouwer en Adriaan Gijssen, heeft uit alle PWS-inzendingen een top 5 genomineerden voor de 3i Award 2023 vastgesteld.

Top 5  genomineerden 3i Award 2023

3i Award PWS InformaticaGenomineerden in alfabetische volgorde, cursieve tekst is het juryoordeel. Klik op de titel voor een korte video van het PWS:

BlockBook

Rick Vink, Aron Benschop | Gomarus Scholengemeenschap | Docent T. Dorst
Dit PWS kent een concreet, volledig, goed afgebakend en uitgewerkt eindproduct; het bouwen van een webwinkel met contracten via de blockchain. Allereerst is er uitvoering onderzoek gedaan naar de werking van de blockchain, waarbij de lastige theorie niet uit de weg gegaan wordt. Ook is er aandacht voor bekende problemen van de techniek, zoals energieverbruik. Vervolgens de concrete uitwerking van de webwinkel. Zeer compleet, zeer goed!

Niet-Euclidische Geometrie

Jeroen Krijgsman, Riad Zaid & Bram Schumacher | Dalton Lyceum | Docent C. Melles
Dit PWS is vanuit wetenschappelijk oogpunt van een hoog niveau. De niet-euclidische meetkunde komt namelijk pas aan bod als je al een eind in je wiskundestudie zit. In dit verslag wordt het in context geplaatst, in hoofdlijnen uitgelegd en de toepassingen worden beschreven. Tot zo ver nog weinig informatica.. Maar het realiseren van een “grafiektekenaar” is dat zeker wel, en dat is bepaald geen eenvoudige klus! Het software-ontwerp is kort en afdoende benoemd. Verder is alles goed beschreven en voorzien van een goede literatuurlijst. Een mooi resultaat!

Slimme wekker

Arco Voets, Jarmo Blankestijn | Gomarus Scholengemeenschap | Docent J. Bos
Het probleem wat met dit PWS wordt ‘opgelost’ is erg aansprekend: een wekker die je lesrooster kent en zorgt dat je op de juiste momenten gewekt wordt. Dit is een casus met een beperkte omvang, maar de aanpak is in de volle breedte. In de uitwerking wordt uitgebreid stilgestaan bij de user experience, de gebruikersvriendelijkheid van het product én de technische realisatie; die combinatie ziet de jury niet vaak! Er is een zeer compleet product opgeleverd, t/m het wachtwoord wijzigen aan toe. Top!

Synthurnus demo

Andreas van Oostrum | De Passie | Docent P.G.W.C.H. Verrips
Het onderwerp van dit PWS is een origineel idee; een synthesizer voor kinderen. Muzieksoftware is een wereld op zich, maar binnen de informatica toch vrij onbekend. Het verslag laat op een wiskundige manier zien hoe geluidseffecten toe te passen zijn op de golfpatronen van het geluid. Vervolgens is dit gerealiseerd met behulp van vakliteratuur. Daarnaast is er een fraaie userinterface – het regelpaneel van de synthesizer – gemaakt. Dit laat zien dat er goed nagedacht is over de doelgroep; het geheel is aantrekkelijk voor kinderen en biedt toch behoorlijk wat functies. Dit zal voor een groot gedeelte te danken zijn aan de testfase, waarin ‘echte kinderen’ hun feedback hebben gegeven. Geweldig!

Toekomstige Computers

Arco Lugthart | Driestar College | Docent A.C. Gijssen
In dit PWS wordt er geen digitaal product ontworpen of gerealiseerd, maar worden de ontwikkelingen van computertechnieken voor de komende decennia grondig onderzocht. Drie technologieën staan centraal: kwantumcomputers, optische computers en neuroforme computers. Ieder type wordt uitvoerig beschreven, en voorzien van een heldere conclusie. In het onderzoek worden fundamenteel moeilijke zaken niet geschuwd, het geheel is helder geschreven, met een zeer nette opmaak en bevat een grondige literatuurlijst. Voor iedereen die benieuwd is naar mogelijke toekomstige computertechnologieën is het lezen van dit PWS zeker de moeite waard!

Keynote: AI in het onderwijsOp woensdag 19 april tijdens de Informatica Inspiratiedag is de prijsuitreiking van de 3i Award. Klik hier voor de rest van het programma van die (mid-)dag.

Wil je erbij zijn en je stem uitbrengen voor de 3i Award publieksprijs?
Meld je dan hier aan.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.