#

Genomineerden 3i Award 2024

De 3i Award gaat jaarlijks naar het beste profielwerkstuk van havo- of vwo leerlingen met een belangrijke informatica- / ICT-component. De vakjury, dit jaar bestaande uit: Paul Bergervoet, Wouter van den Brink, Jeroen de Brouwer en Job Burema, heeft uit alle PWS-inzendingen een top 5 genomineerden voor de 3i Award 2024 vastgesteld.

Top 5 genomineerden 3i Award 2024

Genomineerden in alfabetische volgorde, cursieve tekst is het juryoordeel. Klik op de titel voor een korte video van het PWS:3i Award 2024

Achter de Filters

Sophie Pronk en Madeleine Krook | Amstelveen College
Docent Y.K. Ng

De impact van sociale media is natuurlijk een actueel onderwerp dat veel aandacht verdient. Een ding is zeker: in dit PWS wordt die aandacht volop, en breed, gegeven.

Het einddoel van dit PWS was om een documentaire te maken over dit onderwerp. In het verslag zit daarom ook een deel over het maken van goede documentaires. De kenmerken zien we terug in de gemaakte documentaire. Die is goed, maar wel voor een academisch publiek (veel literatuur!). Gelukkig zijn er ook interviews met leeftijdsgenoten. Dit maakt de documentaire zeer toegankelijk en leuk om naar te kijken.

De documentaire is vergezeld met een mooie website over het onderwerp. Zo wordt de potentiële kijker enorm aangespoord om de documentaire te kijken, en de achterliggende informatie in zich op te nemen. Je hebt eigenlijk geen excuus meer om je er niet in te verdiepen.

Het onderzoek is goed en compleet: het begint met geschiedenis en kenmerken en komt vandaaruit op mentale gevolgen van de media. Er is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, waardoor het breed bekeken wordt. Er zijn ook stukjes statistisch onderzoek. Daarna concentreert het zich op deelkwesties zoals FOMO en effecten op je zelfbeeld. Zeer goed, ook omdat het nu eens om een onderbelicht deel van het vak informatica gaat – de domeinen over maatschappelijke implicaties.

Gebarentaalhandschoen

Thomas van Ooijen en Chiel Riemens | O.R.S. Lek en Linge, Culemborg
Docent H.B.D. Wetzeler

Taalnerd Wouter in de jury werd gelijk enthousiast over dit onderwerp. Het is origineel, en er is goed over nagedacht. De uitwerking is zeer gedegen en compleet. Eerst wordt uitgelegd wat gebarentaal precies inhoudt. Vervolgens wordt bestaand onderzoek onder de loep genomen in de vorm van eerder gemaakte handschoenen. Daarna lezen we hoe de handschoen is ontwikkeld, met aandacht voor de verschillende benodigde sensoren en het maken van verschillende versies, om tot een praktisch gereedschap te kunnen komen. Een onderdeel, het inbouwen van een gyroscoop, is helaas niet gehaald, maar dat doet niet af aan de kwaliteit en is zeker geen probleem gezien de scope van het project.

Het verslag is goed geschreven en opgezet en hanteert een juiste mate van detail. Er wordt goed gebruikgemaakt van literatuur. De code is opgenomen als bijlage, maar wordt nauwelijks behandeld. Daar is zeker ruimte voor verbetering; voorbeelden en een stukje toelichting over het software-ontwerp hadden het verslag versterkt.
Dit verslag geeft een gedegen uiteenzetting van het vooronderzoek en bouwproces, en er is een zeer duidelijke kop en staart. Het prototype mag er ook zijn, en ziet er zeker voor een prototype helemaal niet slecht uit. Gebaar wijs-, middel-, ringvinger en pink voor deze heren!

Neural Faceoff

Reza Evers en Júlia Barbosa van Wijk | Atheneum College Hageveld
Docent B.J. Heemskerk-Kamerman

Neural Faceoff is een compleet PWS met een systematische vergelijking van nieuwe technologieën én een innovatieve dataset uit de natuurkunde. Alles wordt prima onderbouwd, er is een strak theoretisch kader en kritische discussie. De programmering vindt vooral plaats met bestaande bibliotheken, maar daar wordt wel efficiënt en vakkundig gebruik van gemaakt.

Het was voor ons lastig om dit werk echt in detail te bekijken, omdat het gaat om materie van een hoog niveau. Bovendien is het een interdisciplinair werk, dus komt er ook wat geavanceerde natuurkunde om de hoek kijken. Hier is merkbaar rekening mee gehouden bij het schrijven, omdat alle onderwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen, waardoor je het verhaal goed kunt volgen. We vinden het werk uitstekend uitgewerkt en goed geschreven.

Het PWS begint met een uitleg over de werking van neurale netwerken. Die is goed te volgen. Ook de uitleg over Higgs-bosonen en andere elementaire deeltjes is duidelijk, en ook leken kunnen dit waarschijnlijk wel volgen. Wel vinden we dat er wat lijkt te ontbreken bij de link: er is sprake van een CERN-dataset, die gegevens bevat over Higgs-bosonen, maar het is niet helemaal duidelijk wat deze dataset precies inhoudt, en dus wat het doel is van het onderzoek.

De analyse van de verschillende vormen van AI die zijn toegepast om het probleem te benaderen zit goed in elkaar, en het resultaat an sich staat als een huis. De code is duidelijk en volledig en wordt kort toegelicht. Het Engels is zeer goed en mag bijna de titel academisch dragen. Dit PWS is een fraaie manier om complexe materie overzichtelijk weer te geven.

Plugcar

Stijn van Waveren | Driestar-Wartburg, Guido de Brès | Docent A.C. Gijssen
Hoewel er in dit PWS geen traditionele hoofd- en deelvragen heeft, wordt er wel degelijk een maatschappelijk relevante vraag beantwoord: wat voor informaticatoepassingen kun je allemaal bedenken voor een volkstuin?

Het moge duidelijk zijn dat Stijn hard heeft gewerkt aan de PlugCar, die wat hem betreft een eerste stap in deze richting zet. Deze robot, vergezeld met een app, helpt je bij het plaatsen van stekjes in de grond van een tuin. De robot ziet er netjes afgewerkt uit en de documentatie is zeer volledig. Er is geen literatuur gebruikt, maar dat maakt het project zeker niet minder leerzaam. De code die de robot en de app aansturen wordt uitgebreid besproken, en de lezer zou alles met minimale moeite na moeten kunnen doen – een belangrijke eigenschap van een goed onderzoek.
Al met al kunnen we stellen dat we te maken hebben met een mooi maakproduct dat goed in elkaar steekt.

UAV Artificial Intelligence DJI Tello

Zheng Yi Chen | Johan de Witt Scholengroep | Docent A. Bouyahyaoui
In dit PWS worden een drone en kunstmatige intelligentie gecombineerd om de drone zelfstandig over een lego-parcours te laten vliegen. Het ruim 170 pagina’s tellende PWS neemt ons mee langs alle facetten van kunstmatige intelligentie, lineaire algebra, machine learning en nog veel meer. Dit is gelijk de achilleshiel van dit verslag: het is erg lang, en je kunt je afvragen of alle informatie écht relevant is. Aan de andere kant zorgt dit er natuurlijk wel voor dat ook de lezers zonder kennis van AI alles kunnen volgen, en dat is in deze tijd erg belangrijk.

Het onderzoek heeft duidelijke hoofd- en deelvragen. Bovendien is er een rode draad door het verslag te lezen, die je ondanks de grote omvang ‘on track’ houdt. De relatie tussen de theorie en het doel van het onderzoek wordt zo zichtbaar gemaakt. Dit houdt het grote verslag behapbaar en toegankelijk. De lezer krijgt informatie over alle verschillende aanvliegroutes die zijn geprobeerd om het probleem te tackelen, en alle gemaakte keuzes zijn goed gedocumenteerd en verantwoord.
De rode draad eindigt met de praktische oplevering: een indrukwekkende, zelfstandig vliegende drone die het parcours weet te volgen. Uitstekend werk!

Stemmen voor de publieksprijs

Informatica Inspiratiedag 2024

Op woensdag 10 april tijdens de Informatica Inspiratiedag is de prijsuitreiking van de 3i Award 2024. Klik hier voor de rest van Programma van die (mid-)dag.

Wil je erbij zijn en je stem uitbrengen voor de 3i Award publieksprijs?
Meld je dan hier aan.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.