#

Update Fundament zonder vakdocent

Eind 2021 schreven we over onze plannen om een oplossing te bieden aan het oplopende tekort aan informatica docenten.

In januari is er een adviesgroep gevormd die maandelijks bij elkaar komt. Daarnaast hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met directies en docenten. Dus hoogste tijd voor een update!

Blijvend tekort vraagt om creativiteit en flexibiliteit

Het tekort aan informatica docenten blijft toenemen. Hierdoor staat het vak informatica steeds meer onder druk. Onmiskenbaar heeft een vakdocent voor de klas de voorkeur, maar wat als die (al jaren) niet beschikbaar is? Volgens examengegevens op DUO zijn er op de 419 havo’s maar 233 waar eindexamen informatica gedaan wordt. Dat aantal verschilt niet veel van vwo, waar het om 452 locaties waarvan 236 met eindexamen informatica gaat. Het tekort zorgt ervoor dat scholen ervoor moeten kiezen om het vak niet aan te bieden. Daarmee doe je leerlingen (ongewild) tekort.

Zo lang als het vak aangeboden wordt, is er een tekort aan bevoegde docenten. Ondanks de inzet van diverse partijen is het nog niet gelukt om het tekort terug te dringen. Ideeën zijn er wel, maar het is een traject van jaren als het al gaat lukken.

Wij vinden dat iedere leerling nu al zou moeten kunnen kiezen voor het vak informatica. Daarom juichen we initiatieven als Co-Teach en TeachForAmsterdam toe. Stil afwachten tot het goed komt met het aantal bevoegde vakdocenten past niet bij ons. We denken en werken graag mee met de scholen om tot een oplossing te komen. En we zijn er van overtuigd dat we die met Fundament zonder vakdocent kunnen bieden.

Contact overkoepelende organisaties

Jos Tolboom (SLO) juicht innovatieve oplossingen voor het tekort aan informatica docenten toe. Niettemin wijst hij er met klem op dat een vakinhoudelijk en didactisch goed onderlegde docent een cruciale factor voor het leerproces van de leerlingen is. Ook noemt hij het een wake-up call dat dergelijke initiatieven als dit nodig zijn. Hij heeft namens de regiegroep informatica een mail gestuurd naar het ministerie van OCW over Fundament zonder vakdocent.

Vakvereniging I&I is minder positief over onze ontwikkeling. Volgens het bestuur hoort onderwijs aan 12 tot 18 jarigen gegeven te worden door docenten met voldoende kennis en vaardigheden. Een zelfsturend platform met helpdesk kan daar geen vervanger voor zijn. We delen de mening van I&I dat onderwijs gegeven hoort te worden door een (bevlogen) vakdocent. Maar – doordat een vakdocent soms niet voorhanden is – het vak in zijn geheel niet aan te bieden, dat gaat ons te ver.

We staan in nauw contact met de onderwijsinspectie voor antwoorden op in onze adviesgroep gerezen vragen.

Toelichting nieuwe methode

Het lesmateriaal van Fundament Informatica vormt de basis voor de nieuwe methode, aangevuld met:

  • Een duidelijke planner per week.
  • Een helpdesk die vragen van leerlingen binnen één schooldag beantwoordt.
  • Uitlegvideo’s per onderdeel.
  • Maatwerk voor iedere school.

Schooljaar 2022-2023 bieden we voor havo en vwo alleen het kernprogramma (dus een oplossing voor de 4e klassen). Het methodedeel voor de keuzethema’s ontwikkelen we daarna, dus dit zal nog niet beschikbaar zijn in schooljaar 2022-2023.

Doel

Fundament zonder vakdocentHet doel van onze ontwikkeling is om er samen met scholen en docenten voor te zorgen dat meer (en uiteindelijk alle) leerlingen in het voortgezet onderwijs voor informatica kunnen kiezen en er eindexamen in kunnen doen.

Voor meer informatie over deze ontwikkeling verwijzen we je naar de Inspiratiedag 2022. Daar verzorgen we o.a. een presentatie Fundament zonder vakdocent. Meld je hier aan voor de Inspiratiedag.

Heb je interesse in een pilot bij jou op school? Laat het weten via [email protected].

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.