#

Vijf adviezen digitale geletterdheid

In het kader van Curriculum.nu formuleerde het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid voorstellen voor de inhoud van het leergebied digitale geletterdheid. De noodzaak voor de invoering van dit nieuwe leergebied is groot, dat blijkt ook uit onderzoek naar de digitale geletterdheid van leerlingen. Evenals de voorstellen voor de inhoud van digitale geletterdheid publiceerde het ontwikkelteam vijf adviezen voor de succesvolle invoering van dit nieuwe leergebied.

Deze vijf adviezen worden hieronder kort weergegeven. Er is een uitgebreide versie van de adviezen te vinden in de voorstellen van het ontwikkelteam. Door het delen van de adviezen, hopen de leraren en schoolleiders van ontwikkelteam digitale geletterdheid als gevolg, op een toename van de bekendheid van digitale geletterdheid en de bijbehorende urgentie voor ons onderwijs en economie.

Vijf adviezen van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid over de toekomst van digitale geletterdheid (dg) in het onderwijs. 

1. Zorg voor facilitering in tijd, ondersteuning, scholing en middelen, waardoor leerkrachten in staat zijn de benodigde didactische en digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Bied leerkrachten voldoende mogelijkheden voor bij- en nascholing, aansluitend op verschillende scholingsbehoeften en onderwijsvisies. Maak daarbij gebruik van het bestaande kenniskapitaal.

Een actualisering van de kennisbases die pabo’s en lerarenopleidingen dienen aan te bieden, is noodzakelijk.  Zodat ook de leerkrachten van de toekomst de benodigde digitale en didactische vaardigheden aanleren die nodig zijn om dg aan te kunnen bieden. Kortom, een gespecialiseerde (leraren-)opleiding rondom de kennis en vaardigheden vanuit dg is wenselijk.

2. Formeer een netwerkorganisatie of expertisecentrum om leerkrachten de kennis, ondersteuning en inspiratie te bieden. Dit is immers nodig om dg vorm te kunnen geven in het onderwijs.

Deze organisatie moet als belangrijk doel hebben, een onafhankelijk, educatief platform te realiseren, waarop lesmateriaal, projecten en initiatieven worden samengebracht en (gratis) worden aangeboden. Kortom, een actief, lerend netwerk, waarin zowel op landelijk als op regionaal niveau expertise wordt gedeeld.

Adviezen ontwikkelteam digitale geletterdheid

 

3. Bied het onderwijs de kans om volgens eigen visie vorm te geven aan dg.

Zorg voor een waardevolle vertaling van visie naar beleid. Maak daarnaast ook afspraken in alle organisaties en organisatielagen voor de borging van het beleid.

4. Zorg voor standaardisering in de vorm van kwaliteitseisen, waaraan een toekomstbestendige infrastructuur binnen onderwijsinstellingen zou moeten voldoen.

Zorg voor facilitering en ondersteuning, die de inrichting en het onderhoud van deze infrastructuur mogelijk maken. Voorzie ook in een goede basisuitrusting, zoals voldoende digitale werkplekken voor leerlingen. En beschik over voldoende expertise en advies om dit te bewerkstelligen.

5. Begin snel en begin samen.

Leer samen met leerlingen over de nieuwe kennis en vaardigheden vanuit de inhoud van het nieuwe curriculum voor dg. Betrek hierbij experts, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Bron: Curriculum.nu


Meer informatie over de methode DIGIT-vo

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT-vo maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT-vo aan op de komende curriculum-wijziging, waarin digitale geletterdheid als nieuw leergebied wordt toegevoegd. DIGIT-vo is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze zo goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Proeflicentie digitale geletterdheid


Lees ook eens ‘Digitale geletterdheid, hoe doe je dat?’. Een artikel over hoe je digitale geletterdheid implementeert op jouw school.

Benieuwd naar hoe andere leraren digitale geletterdheid hebben toegepast voor hun leerlingen? Lees de volgende artikelen uit de rubriek ‘In gesprek met…’.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.