#

Handboek digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid wordt straks een vast onderdeel van het curriculum. Dit vooruitzicht houdt in dat po- en vo-scholen, van ad-hoc oplossingen moeten toewerken naar een structurele uitvoering van digitale geletterdheid. Kennisnet heeft een nieuw handboek digitale geletterdheid gepubliceerd (de opvolger van de 2017 editie). Dit document geeft antwoord op de vraag hoe scholen een visie op digitale geletterdheid ontwikkelen en hoe ze dit implementeren. 

Handboek Digitale Geletterdheid

Digitale geletterdheid bij leerlingen én docenten is één van de ambities van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Logisch, want digitalisering en technologisering blijven toenemen. Wanneer je leerlingen wilt klaarstomen voor hun toekomst – bijvoorbeeld op school, in hun vervolgopleiding, op het werk of als burgers onder elkaar – maak ze dan digitaal geletterd. Digitale geletterdheid heeft als doel, zo schreef Curriculum.nu in 2020, “om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben”.

In het handboek beschrijft Kennisnet de integratie van digitale geletterdheid in het curriculum als een cyclus van 4 fasen. Soms zullen scholen opnieuw moeten beginnen of een stapje terug doen.

Integratie digitale geletterdheid

Download hier het handboek digitale geletterdheid 2021-2022

DOWNLOAD HIER

Van Visie naar Praktijk

Het SLO werkt samen met onderwijsprofessionals en onderwijsorganisaties aan de kerndoelen voor digitale geletterdheid. Deze kerndoelen zullen naar verwachting in 2024 definitief zijn. Eind 2022 zullen de concept doelen, waarmee scholen al aan de slag kunnen, gereed zijn. Dit geeft scholen de kans om alvast te starten met digitale geletterdheid. Maar hoe vertaalt een school hun visie op digitale geletterdheid naar de praktijk?

  • Door te vertrekken vanuit één van de 4 domeinen: basisvaardigheden ict, informatievaardigheden, mediawijsheid of computational thinking.
  • De essentiële thema’s van het leergebied digitale geletterdheid kunnen ook dienen als leidraad. Bijvoorbeeld door een thema te nemen, zoals ‘de werking en het (creatieve) gebruik van digitale technologie’, en dit langzaam in het kunstonderwijs in te bedden. Of door ‘digitale samenwerking’ te verbinden aan een groepswerkstuk of presentatie.

De kern van het leergebied Digitale Geletterdheid

Digitale geletterdheid is urgent

Maar wat is dit en wanneer is iemand digitaal geletterd? Download het handboek digitale geletterdheid 2021-2022.

DOWNLOAD HIER

Bron: Kennisnet


Wacht niet en start direct!

Volg het advies op door alvast te starten met het geven van digitale geletterdheid op jouw school en kies voor de methode DIGIT.

DIGIT-po logo        DIGIT-vo logo


Maak leraren en docenten digitaal geletterd

Het handboek benadrukt het belang van de digitale geletterdheid van leraren en docenten. De implementatie van digitale geletterdheid vraagt veel van deze onderwijsprofessionals. Zij moeten namelijk hun kennis en kunde overdragen aan de leerlingen en dus beschikken over een degelijke basis.

DIGIT-Updater logoDe methode DIGIT-updater is ontwikkeld om de digitale geletterdheid van leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs te verbeteren. Lees het DIGIT-updater productoverzicht door voor meer informatie en prijzen.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.