#

In gesprek met informaticadocenten Sjors en Frans

En hoe het komt dat bijna 60% van hun leerlingen meisje is.

Na eerdere interviews tijdens de Corona periode per videocall af te hebben gedaan gaan we deze keer weer het land in. Naar Scholengemeenschap Markenhage in Breda om precies te zijn. Hier zijn we op bezoek bij de informaticadocenten Sjors van der Giessen en Frans Vermeulen.

Hoe komt het dat jullie nu als docent informatica voor de klas staan?

Frans VermeulenFrans: “Oorspronkelijk heb ik elektrotechniek gestudeerd en wilde toen al mijn onderwijsbevoegdheid halen, maar dat was op dat moment niet mogelijk. Ik vroeg mij toen wel af hoe dan mensen die elektrotechniek als vak willen onderwijzen hiertoe kunnen komen. Maar goed op dat moment kwam het er niet van. Zo’n negen jaar geleden ben ik gevraagd om eens een lesje te geven op Markenhage. En toen ik na de eerste les naar buiten liep was dit met een hele grote glimlach. De mogelijke ettertjes die ik stiekem toch wel een beetje verwachtte waren er niet en tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven. Inmiddels ben ik software engineer met als specialiteit databases en iedere keer dat ik vanuit school naar mijn werk ga is dat nog steeds met diezelfde grote glimlach.”

Sjors van der GiessenSjors: “Toen ik in mijn laatste jaar van het vwo zat zo tegen de laatste examens aan viel bij mij het kwartje. Ik had mij al ingeschreven voor de studie rechten en sprak mijn twijfel over deze keuze uit. Ik had het nog eigenlijk nog veel te veel naar mijn zin op de middelbare school. Toen de reactie kwam, ‘maar dan word je toch docent’ viel bij mij alles op z’n plaats. Ik heb mij direct uitgeschreven voor rechten en ingeschreven voor de opleiding docent Nederlands. Een aantal jaren geleden werd ik door mijn affiniteit met computers gevraagd om mede vorm te geven aan de lessen informatica. Dit was ongeveer gelijk met de periode dat Frans bij ons op school kwam werken.

Samenwerking scholen zorgt ervoor dat ze informatica aan kunnen bieden

Ik zag toen ik hier aan kwam rijden dat er hier drie scholen gevestigd zijn op dit terrein. Hoe zit dat nu precies?
Het zijn wel drie verschillende middelbare scholen, maar deze werken nauw samen en kennen één centrale directie. Dit betekent onder andere ook dat wij vanuit Markenhage ook informaticaleerlingen uit de andere scholen in onze klassen hebben. Juist door deze samenwerking kunnen ook deze scholen informatica aanbieden.

Wat kan je vertellen over jullie aanpak in het aanbieden van de lesstof?
Er wordt altijd begonnen met de theorie en vervolgens wordt gestart met de deelpraktijkopdrachten om aan het einde van de periode af te sluiten met een grote praktische opdracht.

60% vrouwelijke informaticaleerlingen

Wat motiveert leerlingen om informatica te kiezen?
Die motivatie is dubbel, wij zijn een cultuurschool. Dit betekent dat er veel leerlingen zijn die alfa vakken leuker vinden. Door bewust bruggen te slaan tussen bijvoorbeeld cultuur en ICT zien we dat deze alfa leerlingen toch voor ICT kiezen. Natuurlijk hebben we ook leerlingen die informatica gekozen hebben omdat ze gek zijn op computers en een aantal die het een legitieme manier vindt om computerspelletjes te spelen.

Het grappige is dat bij ons op het vwo de meerderheid (zo’n 60%) van de leerlingen bestaat uit meiden. Dit is een trend die we nu sinds een jaar of vijf zien en die zich doorzet. Wij vermoeden dat dit mede komt omdat wij informatica ingericht hebben voor leerlingen die niet per se bezig willen zijn met de computer maar bijvoorbeeld juist met cultuur. Wij laten hen zien wat ICT voor kunst en andere alfavakgebieden kan betekenen en hoe je daarbij ICT in kunt zetten. Ga bijvoorbeeld maar eens een beeld maken, daar zijn toch echt beta vaardigheden voor nodig en met computers kan je nu als je wilt kunstwerken met 3-D printtechnieken maken.

Hetzelfde geldt voor studies waar sprake is van projectmanagement en informatiestromen. Hierbij moet je op een bepaalde manier procesmatig denken.”

Uiteindelijk komt het er op neer dat Sjors en Frans er in geslaagd zijn om bruggen te slaan tussen het alledaagse leven waarin ICT alom aanwezig is en de interesse van de leerlingen. Dit maakt dat een meer dan gemiddeld aantal meiden kiest voor een ICT gerelateerde vervolgstudie.

Wat heeft de Coronaperiode voor jullie als docent betekend?

Sjors: “Ik vond het verschrikkelijk om door een lege school te lopen en dan vanuit mijn klas les te geven aan de leerlingen die dan inlogden. Het voelde zo onwerkelijk.
Frans: “Ja, ik herken dat wel. De eerste les dat de leerlingen in zouden gaan loggen, het was vijf voor half negen, voelde ik mij zo ongelukkig.
Uiteindelijk is het best goed gekomen en is het ons gelukt om het onderwijs in de huidige vorm in te vullen, maar wij missen toch wel heel erg de gevulde klassen met leerlingen en hun dagelijkse dingetjes.”

Welke leuke anekdote kan je vertellen over jouw leerlingen?
Frans: “Ik vertelde eens over de Russische en Chinese hackers die actief zijn op het internet waarop een meisje met Chinese roots heel spontaan riep ‘O ja, nu hebben de chinezen het zeker weer gedaan.’. Het kwam er zo leuk uit, hilariteit alom.”
Sjors: “Ik draai met enige regelmaat tijdens de lessen de muziek van een obscuur Duits bandje wat muziek maakt over ICT. Daar gaan hun teksten over.
Vorige week kwamen een tweetal leerlingen met een presentje. Ze hadden ergens een vinyl plaat van deze band gevonden en daar ook nog een html boodschap bij gedaan. Dat ontroert mij als docent en het laat zien dat ze het naar hun zin hebben in de lessen.” (zie foto)
Mocht de tekst op de foto niet leesbaar zijn, dit is de mooie boodschap van de leerlingen: “We wouden u even bedanken voor de goede online lessen en dat u even goed bleef helpen als normaal. We waarderen u als docent. Bedankt:)”
Dat is nog eens een leuk compliment!

Sombere toekomst voor het vak van NU

Hoe zien jullie de toekomst van informatica als vak op het vo?

Sjors:”Somber, het is het grootste tekortvak in het vo. Je merkt dat er een groter belang is wat meer richting de docenten van de talen gaat. Docenten Duits bijvoorbeeld. Iedereen weet dat hier een tekort aan is, maar bij de docenten informatica is dit tekort nog vele malen groter. De afname van het aantal informaticadocenten is zorgwekkend terwijl de impact van ICT op de maatschappij steeds groter wordt. Kijk maar naar de afgelopen periode tijdens de Coronacrisis, er was nooit zoveel thuisonderwijs op afstand mogelijk geweest zonder ICT.”
Frans: “Ja, en de uitspraak ‘ICT is het vak van de toekomst’, daar moet ook afscheid van genomen worden, het is het vak van NU. Het is overal om ons heen en wordt alleen maar belangrijker!

Met deze uitspraak nemen we, op dezelfde ‘onhandige’ (letterlijk) manier, afscheid van elkaar door te zwaaien. Het is de nieuwe werkelijkheid waar we nog een tijdje mee door zullen moeten. Uiteindelijk zullen we met z’n allen onze weg hierin wel vinden. Hopelijk voor Sjors en Frans zitten hun klassen in september weer lekker vol en kan Frans halverwege de dag met een grote glimlach op weg naar zijn andere werkgever.

Eerder verschenen in de reeks ‘In gesprek met informaticadocent ..’

Wil je na de zomervakantie ook in de rubriek ‘In gesprek met informaticadocent …‘? Stuur een mail naar [email protected]. En we nemen contact met je op voor een interview.

Om een kijkje te nemen in het kernprogramma en de keuzethema’s in Fundament vraag je hier een online presentatie aan.

 

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.